Animal Chat On Facebook Hindi Funny Jokes

2 sap Facebook pe chatting kar rahe the..

Saap 1 : Fuss..

Saap 2 : Fuss..

Saap 1 : Fuss..Fuss..

Saap 2 : Fuss..Fuss..

Saap 1 : Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..

Saap 2 : Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..

Saap 1 : Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..Fuss..

Saap 2 : Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..Bho..

Saap 1 : Sale aagya na aukat pe…

Mujhe pata tha tu fack Id bana ke bat kar aaya hai…